"Desigual"

Lavrans Borgens Desigual bilder preges av varme, klare farger og tydelige motiver. Bildene er bygget opp av fargefelter adskilt med sorte og hvite linjer. Dette gir et klart og stilrent uttrykk. Bildene er mettet med farge, men likefult luftige. Personer og dyr er fremstilt mot en livfull bakgrunn, der motiv og bakgrunn fremhever hverandre. Desigual bildene balanserer det grafiske mot det organiske, det enkle mot det uttrykksfulle.Motivene i Desigual serien formidler en ro - det er godt for betrakteren å hvile øynene på maleriene. Mennesker og relasjoner er fremstilt med tydelighet og varme. Borgen utforsker blant annet familierelasjoner - mor og sønn, far og sønn, og søskenrelasjonen. Her er trygghet, hengivenhet og takknemlighet. Sinnsstemningene i bildene kommuniserer med betrakterens egen historie og nære relasjoner, og med lengsler som ligger i oss alle. Med sin fargerikdom kommer Desigualseriens bilder betrakteren i møte med på en åpen og vennlig måte. Bildene gir umiddelbart noe til den som ser - direkte og tydelig. Samtidig har bildene mer å by på, om motivene får tid til å virke på betrakteren. Lavrans Borgen fremviser stor variasjon i denne serien, men alle maleriene bærer den unge kunstnerens klare preg og gjenkjennelige uttrykk.

"Bohemene"

Malerienes figurer møter betrakteren med en selvbevisst, underfundig og sløy holdning. Lavrans Borgens bilder er delvis inspirert av Kristiania bohemen og kretsen rundt Hans Jæger. Ansiktene er enkelt og grovt fremstilt, men likefult uttrykksfulle og flertydige. Det er sleske blikk og rykende sneiper. Menn med hatt, vendt halvt utover, halvt innover. Sannsynligvis nokså brisne, med en klar underliggende humor og livsglede. En gulorange barbelysning hinter om lysskye bedrifter i Bohemen seriens drømmende motivkrets. Her er også stilleben komponert med penger, alkohol og våpen. Fargevalget, de halvtomme glassene og bruken av glitrende gull får frem omfavnelsen av nåets rikdom og muligheter. Kommentarer skrevet med tusj røffer opp uttrykket, og bringer inn elementer fra graffitiens protest mot det etablerte. Bohemene bildene tematiserer det å bevege seg i grenselandet for det akseptable. Vi får inntrykk av at rikdommen og levemåten hos disse litt tidløse bohemene ikke er tilkjempet med helt lovlige midler.

Alternative serier