Ekspressive håndkolorerte trykk

Lavrans Borgen

(f.2003) Drammens basert kunstner, som jobber innenfor et abstrakt og fargefullt kunstunivers med tydelige og sterke motiver som skildrer tanker, følelser og prinsipper i ulike former og teknikker.

Les mer